Privacybeleid

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van
Schoonmaakbedrijfschoon.nl, dan kunt u deze richten aan Schoonmaakbedrijf
Schoon!, Kerkweg 15, 3214 VB Zuidland, tel: 0181 – 64 94 87 of per e-mail:
info@schoonmaakbedrijfschoon.nl

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt,
kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
● naam
● bedrijfsgegevens
● e-mailadres
● IBAN
● NAW-gegevens
● informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
● technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
● telefoonnummer

Doeleinden
Schoonmaakbedrijfschoon.nl verzamelt persoonsgegevens voor het aangaan en
uitvoeren van overeenkomsten op het gebied van online marketing. Daarnaast
verzamelen wij persoonsgegevens indien u via de website een vraag stelt of contact
opneemt. Indien u klant bent of wordt bij Schoonmaakbedrijfschoon.nl hebben wij uw
gegevens uiteraard nodig ten behoeve van onze (financiële) administratie.
Daarnaast worden alle bovengenoemde gegevens tevens gebruikt om betrokkenen
op de hoogte te houden van Schoonmaakbedrijfschoon.nl. Ook verwerken wij
gegevens om onze website te verbeteren.

Verstrekking aan derden
Schoonmaakbedrijfschoon.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden
verkopen. Het kan voorkomen dat wij derde partijen inschakelen om een dienst of
project uit te voeren. Schoonmaakbedrijfschoon.nl zal deze derde partijen uitsluitend
toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van de opdracht of dienst en hier toestemming voor is.
Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een
overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet
meer nodig zijn.

Profilering en Cookies
Wij combineren jouw persoonsgegevens met elkaar, om jou de beste online ervaring
te kunnen bieden. Door jouw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde
aanbiedingen en gepersonaliseerde content op de verschillende websites tonen, die
aansluiten bij jouw interesses en zoekgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen
wij op deze manier voor jou personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en
gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of
aanbiedingen op de verschillende websites te zien krijgt, die voor jou minder
interessant zijn. Mede voor het combineren en verzamelen van persoonsgegevens
gebruiken wij cookies.

Beveiliging
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de
gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet
ons dit verplicht.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders
of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als betrokkene heb je het recht om verzamelde persoonsgegevens in te zien, te
wijzigen of te laten verwijderen. Mocht je van dit recht gebruik willen maken dan kun
je je verzoek richten aan Schoonmaakbedrijf Schoon!, Kerkweg 15, 3214 VB
Zuidland, tel: 0181 – 64 94 87 of per e-mail: info@schoonmaakbedrijfschoon.nl

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van
jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens .
Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen
zullen op deze website worden gepubliceerd.